Diplom overrækkelse til Øer Maritime Ferieby

Øer Maritime Ferieby var lørdag den 30. oktober rammen om en festlig event, da Turistforeningen for Ebeltoft og Mols skænkede et diplom til feriebyen, som en beskeden anerkendelse for det store og flotte restaureringsarbejde, der er sket derude i de senere år.

Som formanden for Turistforeningen kom ind på i sin tale, har feriebyen siden starten, som var i 1988 og frem til idag, haft både op- og nedture. Men da Byggeselskabet Mogens de Linde overtog feriebyen, har man ved et stort samarbejde med de lokal ejere, fået genskabt byen, så den står virkelig flot. Ejerforeningen ved byens borgere udfører i det daglige et meget flot vedligeholdelsesarbejde og værner om området, og dette er årsagen til denne anerkendelse fra Turistforeningens side.

Formanden for ejerforeningen, Torben Jensen, modtog det flotte diplom, og mange borgere var mødt op. Der blev udskænket et glas champagne til de fremmødte, og messingdiplomet blev straks sat op på feriebyens torv.

 

Hæder til Havmøllen

 Onsdag d. 1. december, den første rigtige vinterdag i Danmark, blev dagen hvor Turistforeningen for Ebeltoft og Mols overrakte et diplom til Havmøllen som Sofie Magos, Projektleder modtog.

Havmøllen er en gammel møllegård fra 1677 placeret ved et af Djurslands mest besøgte naturområder ved Jernhatten, og Turistforeningen ved Ebeltoft cykelguider har da også siden 2006 ført cyklende lokale, og turister til dette smukke område og fortalt anekdoter om Havmøllens lange historie. Ligesom Turistforeningen i 2004, ved Asbjørn Starcke udgav bogen ”Jernhatten” med historier om Havmøllen og Jernhatten.

Vi har alle gennem årene kunnet se hvordan gården var i forfald og har fulgt vejrhanen med Christian V´s monogram bøje sig mere og mere i vind og vejr i takt med Havmøllens forfald.

I dag konstaterer Turistforeningen at vejrhanen igen knejser stolt på tagrygningen på en af de nyrestaurerede bygninger. Et restaureringsarbejde der er gennemført med stor respekt for de oprindelige bygningsmaterialer. Gamle rådnede bjælker er blevet erstattet med egetræsbjælker. Det gamle møllehus måtte rives ned, men en flot og stilfuldt indrettet bygning med to udlejning lejligheder, hvis lige vel næppe fandtes, har nu erstattet møllehuset og vejrhanens genopståen, vidner om, at detaljerne har været i højsædet.

Havmøllen er et privat filantropisk initiativ, der med sin unikke placering i Nationalpark Mols Bjerge er nu et opblomstrende sted i form af kultur- og foreningsliv, naturformidling, gårdbutik, café og udlejning af selskabslokale og ferielejligheder. Et samlingspunkt, hvor både lokale og besøgende kan få glæde af de faciliteter og aktiviteter, stedet tilbyder.

 Tag selv ud og oplev Havmøllen og ved selvsyn vil i forstå hvorfor Turistforeningen for Ebeltoft og Mols ønsker at markere denne store og flotte transformation med et lille diplomskilt.

 

Anerkendelse til Maltfabrikken

Torsdag den 9. februar var Turistforeningen for Ebeltoft og Mols på besøg på Maltfabrikken i Ebeltoft.

Årsagen var, at vi ønskede at synlig gøre det arbejde og den ide det er, at genopbygge Maltfabrikken til det vartegn og den kulturinstitution Ebeltoft, hermed har fået. 

Kristian Krog modtog det synlige symbol på anerkendelsen, nemlig en flot plade, som et evigt minde.   

Formanden Jørgen Laugesen, præciserede med en lille tale, hvorfor bestyrelsen netop havde valgt Maltfabrikken, til denne hæder. 

Her er ordene

I størstedelen af sin historie, har Ebeltoft været en lille afsidesliggende købstad, særdeles akavet beliggende i forhold til sit opland. Fattigdom har i mange år præget Ebeltoft, dog med enkelte store og driftige handelsmænd som F. eks. Søren Buchstrup Lundberg, der i sidste halvdel af 18-tallet startede Maltproduktionen og senere byggede maltkøllen, med indfyringsrum og dampmaskine.

Men fattigdom og den manglende udvikling i den afsidesliggende købstad, blev i begyndelse af 1900-tallet en turistmæssig ressource, idet de gamle bygninger fik lov at stå så længe, at de pludselig var blevet interessante, - og således også Maltfabrikken.

Alt kan dog blive for gammelt og faldefærdig, og i begyndelse af dette århundrede lød det blandt turister og lokale borgere om ruinen af Maltfabrikken!

 - Hvorfor bliver den gamle bunke mursten ikke fjernet?

I 2015 hvor Maltfabrikken virkelig var ved at falde fra hinanden, skrev turistforeningen i en artikel hvori det hed!

 - Maltfabrikkens bevarelse, kan vi støtte op om. Dog må vi fremhæve tidligere tiders opfordring fra turistforeningen til kommunalbestyrelsen om, at Maltfabrikkens skæbne hurtigst bliver afgjort. ellers kan det ende med, at turisterne fremover har vundet hævd på, at fabrikken skal se ud som den gør og vi kan stå med en attraktion i lighed med Hammershus på Bornholm, Kalø Slotsruin, og nu altså Maltfabrikken i Ebeltoft. 

Trods store trængsler, ikke mindst under hensyn til bygningens forfatning og dermed økonomi, troede en lille flok lokale kræfter på, at bygningen igen kunne få en storhedstid og en beslutning blev truffet.

Flere år er gået og rigtig mange penge er skudt i projekt Maltfabrikken. Ildsjæle har slidt og slæbt for at rejse bygningen, og i dag overstråler Maltfabrikken alt hvad man overhovedet kunne tænke sig, og er blevet et fyrtårn med den ikoniske skorsten; - nu smukt belyst i vinteraftnerne, hvilket S. B. Lundberg næppe havde set komme.

At det kunne lade sig gøre i en gammel bygning fra 1895 må vel siges at passe rigtigt godt ind i vores gamle bys historie.

I sommeren 2020 fandt indvielsen af Maltfabrikken så sted og selvom der blandt de mange aktiviteter der blev plads til i området, ikke blev plads til et turistbureau, Hvilket Turistforeningen jo gerne havde set, skal det ikke afholde os fra, at erkende den store betydning den nye Maltfabrik har for Turismen i Ebeltoft og Mols, ja vel sagtens hele Europa. Så tusind tak for denne turistmæssige indsprøjtning.

Med disse ord vil Turistforeningen for Ebeltoft og Mols gerne have lov til at overrække dette diplomskilt som anerkendelse og påskønnelse af det store og vedvarende restaureringsarbejder på Maltfabrikken, som jo har så stor betydning for Turismen i vores område.