Cykelturen bringer os til Skovbjerg i Mols Bjerge og en lille vandretur til mindestenen for A. P. Møller, der opkøbte området, men i 1971 overdrog området til Statsskovvæsenet. Dette opkøb har formodentlig reddet området fra at ende som sommerhusområde. I dag er skoven fredet og får derfor lov at stå uberørt som en smuk naturskov.

Mødested: S.A. Jensensvej 3. 8400 Ebeltoft (ved is huset).

Cykelturene koster 40 kr. pr. voksen, eller medlemskab af Turistforeningen for Ebeltoft og Mols.

Die Fahrradtour bringt uns nach Skovbjerg in Mols Bjerge und einem kleinen Spaziergang zum
Denkmal für A. P. Møller, der das Gebiet kaufte, aber es in 1971 an die staatliche Forstwirtschaft übergab.
Dieser Kauf hat vermutlich das Gebiet davor bewahrt, als Ferienhaus Gebiet zu enden.
Heute ist der Wald geschützt und darf daher unberührt als schöner Naturwald stehen.

Treffpunkt: S.A. Jensensvej 3, 8400 Ebeltoft (bei der Eisdiele).

Preis pro erwachsenen Teilnehmer 40,00 Kr.

The bike ride brings us to Skovbjerg in Mols Bjerge and a small hike to the memorial of
A.P.Møller, who bought the area, but in 1971 transferred it to the State Forestry.
This purchase has probably saved the area from ending as a summer-house area.
Today the forest is protected and allowed to stand untouched as a beautiful natural foreest.

Meeting point: S. A. Jensensvej 3, 8400 Ebeltoft (at the ice cream shop).

The bike ride costs 40,00 kr. per adult.

Lidt mere om Skovbjerg

Se også denne video, hvor nu afdøde skovfoged i Natursrtyrelsen, Kim Friis Egefjord: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HfOGhlTc08Q


Læs mere om Skovbjerg her:
Nord for Togger by ligger Skovbjerg, hvis højeste punkt er 96 m. Her kan man se egeskov som det har set ud i Mols Bjerge før skovene blev ryddet i 1500- 1600-tallet. Det kan nærmest betegnes som egekrat, der har været anvendt både til hugst af brændsel og til græsning af landsbyens svin og kreaturer. I dag antager krattet mere karakter af egentlig skov, efter at hugst og græsning er ophørt og jordens bonitet vel også har bedret sig gennem århundredernes nedfald af plantedele.

Skoven får nu lov at være urørt som naturskov, så de udgåede træer kan få lov at blive levested for biller og insekter og huleboende fugle. Der er en parkeringsplads lige sydøst for skoven. Herfra går en afmærket vandrerute skoven rundt. Under vandringen træffer man på en mindesten for A. P. Møllers opkøb af området, der formodentlig reddede det fra at ende som sommerhusområde. Senere fulgte staten op med opkøb og fredninger, senest blev Aarhus Plantage købt af staten i 2005, så en stor del af Mols Bjerge i dag er statsejet og fredet. Hele Mols Bjerge indgår som et af kærneområderne i Nationalpark Mols Bjerge, der blev indviet i 2009.

Ruten der er med temmelig mange bakker og en del på grusvej, er her registreret af Sven Erik Kjær Laursen

Ruten der er med temmelig mange bakker og en del på grusvej, er her registreret af Sven Erik Kjær Laursen