• Byens julemærke 2021

 • Så er lysene tændt .

 • Et snedækket Tre Høje

😉 Kære Gæst, Kommer du på besøg I Ebeltoft og på Mols og har brug for turistinformation, finder du det fremover på Fregatten Jylland. 

Husk du har også mulighed for at følge Turistforeningen på Facebook her 

Nu kan du også se og blive inspireret af små film fra området. Se dem på YouTube her

OBS: Parkeringspladsen foran Fregatten Jylland er gratis og uden tidsbegrænsning.

 

🙂 Lieber Gast. Wenn Sie Ebeltoft und Mols besuchen, und Sie touristische Informationen benötigen, finden Sie das Touristmusbureau bei der Fregatte Jylland. 

Jetzt haben Sie auch die Möglichkeit dem Tourismusverein auf Facebook auf diesem Link

Jetzt können Sie auch kleine Filme aus der Region ansehen und sich von ihnen inspirieren lassen. Schauen Sie sie hier auf YouTube an.

OBS: Der Parkplatz vor der Fregatte Jylland ist kostenlos und zeitlich unbegrenzt

 

🤩 Dear Guest. When you are visiting Ebeltoft and Mols, you will find the tourist agency by the Fregatten Jylland, where the voluntary members of the tourist organisation will serve you. 

Now you also have the opportunity to follow the tourist organisation on Facebook on this link

Now you can also watch and be inspired by small films from the area. Watch them on YouTube here.

OBS: The Parking space in front of Fregatten Jylland is free and without a time limit

 
 • Velkommen på turistforeningens hjemmesider. Her vil vi fortælle og vise dig rigtig meget om Ebeltoft og Mols, som i dag er en del af Nationalpark Mols Bjerge.
  På siden vil vi også løbende skifte og vise billeder af hyggelige butikker.

  Hvis du bevæger dig rundt på vores hjemmeside, vil du også se billeder fra de smukkeste steder i naturen, men kom selv til Ebeltoft og Mols og oplev det på egen hånd.
  Eller allerbedst, deltag i Turistforeningens arrangementer; Cykelture, Vandreture, Solnedgangs-Fællessang, Vi Spiser Sammen og sidst men absolut ikke mindst, Ebelfestivalen der finder sted hvert år i uge 42.

  Bevæg dig rundt på hjemmesiden og lad dig inspirere til et besøg. Indtil vi ses kan du nyde disse små film fra Nationalpark Mols Bjerge på dette link: http://www.ebeltoftturistforening.dk/327652063

  Send gerne en mail om eventuelle oplevelser fra et ophold i området til: jorgen@ebeltoftturistforening.dk

  Husk så, at i Ebeltoft er det gratis at parkere, men nogle steder skal du huske at stille parkeringsskiven, der kan fås i mange butikker.

  Ses Vi?

 • Willkommen auf der Website des Tourismusvereins. Hier werden wir Ihnen vieles über Ebeltoft und Mols erzählen, die heute ein Teil des Nationalparks Mols Bjerge sind.
  Auf der Website werden wir Ihnen Bilder von netten Geschäften kontinuierlich zeigen und ändern.

  Wenn Sie sich auf unserer Website herum bewegen, werden Sie Bilder von den schönsten Orten der Natur sehen. Aber kommen Sie selbst nach Ebeltoft und Mols und erleben Sie es auf eigene Hand.
  Oder am Besten, nehmen Sie an den Veranstaltungen des Tourismusvereins teil: Fahrradtouren, Wanderungen, Sonnenuntergang-Mitsingen, Wir essen Zusammen, und nicht zu letzt: Das Ebelfestival, das
  jedes Jahr in Woche 42 stattfindet.

  Bewegen Sie sich auf der Website herum, und lassen Sie sich für einen Besuch inspirieren.
  Bis wir uns sehen, können Sie diese kleinen Filme aus dem Nationalpark auf diesem Link genießen:
  http://www.ebeltoftturistforening.dk/327652063

  Senden Sie gern eine E-Mail über die Erfahrungen von einem Aufenthalt in der Gegend an:
  jorgen@ebeltoftturistforening.dk

  Denken Sie daran daß es in Ebeltoft kostenlos ist zu parken, aber an einigen Stellen müssen Sie
  daran denken, die Parkscheibe zu benutzen, die in vielen Geschäften erhältlich ist

  Sehen wir uns?

 • Welcome to the tourist association’s websites. Here we are going to tell you and show pretty much about
  Ebeltoft and Mols as to day are parts of the National Park Mols Bjerge.

  On the site we are also going to shift and show pictures of nice shops.

  If you move around on our website, you will also see pictures from the most beautiful places in the nature,
  But you should come to Ebeltoft and Mols and experience it yourself. Or best of all you participate in
  the tourist organisation’s events: bike rides, walking tours, sunset sing-together, We eat Together and last but definitely not least the Ebelfestival, which takes place in week 42.

  Move around on our website and inspire you for a visit. Until we meet you can enjoy these little movies
  from Nationalpark Mols Bjerge on this link:
  http://www.ebeltoftturistforening.dk/327652063

  You are welcome to send an email about any experiences from your stay in the area to:
  jorgen@ebeltoftturistforening.dk

  Please remember, that in Ebeltoft Parking is free, but in some places, remember to put the parking disc,
  which is available in many stores.

  Do we meet?