Gereralforsamlingen afholdt den 24. februar 2022

Torsdag den 24. februar 2022 afholdte vores forening - Turistforeningen for Ebeltoft og Mols ordinær generalforsamling ude på byens vandrehjem, nemlig Danhostel Ebeltoft.

Da det var 2 år siden, vi sidst  havde afholdt en generalforsamling, var alle derfor på  valg.

Vi vedlægger referatet samt alle bilag her på hjemmesiden.   

Vores formand Jørgen Laugesen og hustru Birthe Laugesen ønskede desværre ikke genvalg, så der var brug for en del nye emner til bestyrelses arbejdet. 

Vi vil gerne sige tak til både Birthe og Jørgen, for et rigtig stort arbejde gennem mange år i Turistforeningen. 

De efterlader en forening i vækst og med mange gode tiltag for området gennem de sidste 10 år.  TAK SKAL I HAVE. :-))

Den nye bestyrelse vil hurtigt mødes for at konstituere sig.

Vi slutter af med nogle dejlige billeder fra Sjasser - vores fotograf.

 

  

beretning 22

Budget 2022

Ebeltoft Turistf.-Årsregnskab 2021

Vedtægter 2022

Ref genr 22

Formanden tager flaget ned og trækkker sig tilbage - tak for et stort arbejde.