Besøg hos Militærhistorisk Samling. Foto Jørgen S.