Foto Lars Berg

Julebrev 2021

Igen i år skal vi trækkes med virus blandt os. Alle ved hvor voldsomt den nye variant Omikron smitter, Men ingen ved hvor syge vi bliver af varianten, og derfor står vi med endnu en jul med voldsomme indgreb, som igen vil gå ud over Turisterhvervet. Et ønske herfra, må være, at hjælpepakkerne holder de berørte virksomheder nogenlunde skadeløse, men også at vi hjælper hinanden med at få stoppet dette uvæsen.

Der sker meget i den gamle Turistforening! Siden sidste nyhedsbrev, der udkom i oktober har vi deltaget i Ebelfestival, og igen i år med et lille overskud. Søndag d. 17. oktober også i Ebelfestivalen gennemførte Ebeltoft Folkedanserforening og Turistforeningen en dag med folkedans i gaderne. Dette til stor glæde og fornøjelse for de mange turister der besøgte byen, og Ebeltoft Cykelguider deltog med cykelturen til alle Æbletofterne i Ebeltoft. (Se det er Bæredygtig Turisme)

Vi har haft den glæde, at uddele hele to diplomer for prisværdige restaureringsarbejde, der er til gavn for både turister og lokale. De to diplomer blev overrakt til henholdsvis Øer Maritime Ferieby og Havmøllen. Begge i øvrigt medlem af Turistforeningen. Vi har et diplom klar til den næste modtager som bliver effektueret først i det nye år. Gæt hvem der bliver den stolte og beærede modtager, af foreningens diplom. Bestyrelsen vil meget gerne høre fra dig hvis du har et projekt, stort eller lille, som du mener, fortjener foreningens flotte diplom. (Se det er Bæredygtig Turisme)

Vi har udtalt os imod udlægning af store kampesten ved Dråby Strand, og en kendelse i fredningsnævnet, har medført at stenene nu skal fjernes. Vi har også udtalt os til fordel for nedrivning af Natomolen som Forsvarets Ejendomstyrelse påtænker.

D. 21. december er sidste officielle Bæredygtige cykeltur ud i det blå. Sidste bæredygtige cykeltur bliver d. 28. december, der ligeledes er en ikke planlagt Bæredygtig cykeltur. (Se det er Bæredygtig Turisme)

Igen i år har bestyrelsen arrangeret nissejagt på Ahl, og selv i regnvejr med stor tilslutning fra nogle friske unger. Føtex leverede som sidste år flotte præmier og de deltagende børn fik udleveret en slikpose efter anstrengelserne. Se lige disse herlige billeder: Hvem fandt nisser - www.ebeltoftturistforening.dk Det gamle nisseråd har søndag d. 19. december udtrukket de heldige vindere fra nissejagten på Ahl. Se dem her Hvem vandt ? - www.ebeltoftturistforening.dk (Se det er også Bæredygtig Turisme)

Foreningens medier, hjemme- og Facebook-siden har begge fået ny redaktør. Bestyrelsen har bedt Lars Berg om at drive disse for Turistforeningen så vigtige medier. Til orientering er hjemmesiden aktuelt blevet besøgt af 1164 i denne uge. - Men Facebook-siden er besøgt af ikke mindre end 11.718 mennesker, ligeledes i den sidste uge.  

Det var lidt om de sidste aktiviteter i 2021. Aktiviteter som vi godt kan være stolte af. Derfor skal der også lyde en stor tak til alle vores medlemmer der ved medlemskab gør det muligt at drive vores gamle Turistforening fra 1906. Vi er i år blevet 168 medlemmer, hvoraf en del giver en hånd med i aktiviteterne tusind tak for det. 34 medlemmer er nytilkomne alene i år, heraf en del tilflyttere. (Se det er bæredygtig Turisme)

Bestyrelsen har fastsat datoen for afholdelse af foreningens generalforsamling til torsdag d. 24. februar 2022 kl. 18.00, så noter allerede nu datoen. Set udfra, at der ikke blev afholdt generalforsamling og dermed valg i 2021 og da to bestyrelsesmedlemmer er udtrådt af bestyrelsen i perioden, er det af allerstørste vigtighed. at generalforsamlingen 2022 kan gennemføres. Hvis den gamle Turistforening skal drives videre, er det bestyrelsens håb at vi kan afvikle generalforsamlingen, men også, at mange medlemmer vil møde frem og aktivt tage del i Turistforeningens virke, og gerne i bestyrelsesarbejdet. Denne opfordring er også henvendt til vores erhversmedlemmer. - Det vil glæde den gamle formand.

Til slut et par tanker man kan gøre sig om bæredygtig Turisme! Rigtig mange rapporter bliver skrevet om Turisme, nogle af jer, vil måske kende dem, men jeg tænker, at disse bekostelige rapporter ikke bliver læst af ret mange, og sikkert ikke af politikere. Der bliver også afholdt mange kurser som deltagerne sikkert hygger sig med. Undertegnede abonnerer bla. på et nyhedsbrev Fra Dansk Kyst og Natur Turisme. I dette nummer ligger en kæmpe rapport, om Bæredygtig Turisme, som jeg håber man vil læse, og gerne kommentere på. (Se medsendte)

Måske har i ved læsning af Turistforeningens nyhedsbrev bemærket min lille sætning: (Se det er Bæredygtig Turisme). Med denne sætning vil jeg blot stille og roligt gøre opmærksom på at Turistforeningen siden 4. juni 2006 har drevet bæredygtig turisme, ved at arrangerer den første guidede cykeltur og troligt hver tirsdag siden, plus solopgangscykelture o.s.v. - o.s.v. og ikke at forglemme alle vandreturene. 

Lad mig slutte dette års julebrev med ønsket om en glædelig jul og godt nytår til alle.

Jørgen Laugesen formand for Turistforeningen for Ebeltoft og Mols