Nyhedsbrev maj 2021

Nyhedsbrev maj 2021, nylig udsendt til foreningens medlemmer.

Godt forår til alle. Dejligt at se det grønnes i vores skønne område, Herligt er det i den grad, at der nu er åbnet så meget op, så vi kan komme på restaurant igen. Jeg for mit vedkomne har fået de to stik som efter fjorten dage gør, at jeg igen kan komme på restaurant. - Måske ses vi?

Turistforeningens bestyrelse har netop været samlet til bestyrelsesmøde og har truffet beslutning om, at vi ingen generalforsamling afholder i 2021. Begrundelsen herfor er at vi nu er kommet så godt i gang med åbningen efter Corona, at mange sikkert har truffet beslutning om at andre udskudte arrangementer nu skal afvikles. 

Da den siddende bestyrelse ingen kritiske røster har fået, er man indstillet på at drive foreningen videre indtil generalforsamlingen februar 2022.  Jeg vil dog tro at vi, enten som et ”Vi Spiser Sammen” arrangement eller et medlemsmøde, kan mødes engang efter sommerferien, til lidt hygge og en snak om foreningens virke.

Tilfredsstillende er det, at indbetaling af kontingent til foreningen nu har fundet sted og vi nåede et medlemstal for personlige medlemmer på 100. - Skal det ikke udløse en flaske champagne til vedkommende? For erhversmedlemmerne må vi se i øjnene at flere erhvervsdrivende af de gamle trofaste støtter lukker og at nye erhvervsdrivende ikke automatisk beder om medlemskab af Turistforening. Vi har således noteret en lille nedgang igen i år, vi må nok se i øjnene at foreningen har en opgave foran sig, i forsøget på få flere erhversmedlemmer til at ”se lyset”.

Foreningens regnskab er afsluttet og underskrevet af vores revisor Jørgen Tind og bestyrelsen. I revisionsrapporten fra Jørgen Tind kan man bla. læse:

Foreningens årsregnskab og bogføring samt bilag forekommer stort set at være i pæn orden. Set ud fra foreningens art, størrelse og virke fremstår foreningens regnskabsvæsen som værende tilfredsstillende. Jeg kan derfor godt godkende og underskrive årsregnskabet.

Regnskabet er da også forøget med 12.928,50 i 2020 hvilket selvfølgelig skyldes en lavere aktivitet i 2020. Vi har hermed aktiver for ialt 140.675,85. Regnskabet og revisionsrapporten tilsendes gerne hvis ønskes.

Vi har fået trykt mærkater til opsætning i vores medlems butikker, som Walter Møller så venligt har uddelt. Mærkaten er med vores logo og med teksten ”Medlem af Turistforeningen Ebeltoft og Mols”. Prøv at se efter mærkaten når du bevæger dig rundt i by og på land. Vi håber selvfølgelig at se flere butikker fremover med denne mærkat.  

På Juuls bakke kan man på et hus finde et diplom påsat i 1993 for påskønnelse af den restaurering der havde fundet sted. Diplomet var udstedt af Ebeltoft Fonden. Fonden var en sammenslutning af Museumsforeningen, Handelsstandsforeningen, Håndværkerforeningen samt Turistforeningen. Fonden eksisterer ikke mere, men bestyrelsen arbejder på fremover at udtrykke Turistforeningens anerkendelse for projekter som vil komme både turister og lokale til glæde. Måske kan det røbes i denne lukkede forsamling, at bestyrelsen aktuelt arbejder på to projekter der begge vil opfylde dette formål. - Mere herom senere.

Du vil i den kommende uge i Folketidende, kunne læse medsendte skrivelse vi har rundsendt til relevante overnatningssteder og presse samt kommune vedr. fremtidige tanker om elladestandere i Ebeltoft og Mols.

Endelig slutter jeg denne gennemgang af nylige initiativer med at proklamere, at vi igen i år, i samarbejde med Ebeltoft harmonika klub, gennemfører Turistforeningens så hyggelige aftener hvor vi synger solen ned. Igen i år fra Horisonten fire tirsdage i juli måned. Vi glæder os til at se rigtig mange turister såvel lokale, og ikke mindst alle vores medlemmer.

 mvh Turistforeningen for Ebeltoft og Mols