Helt ud i Hampen

 • Denne cykeltur er på ca. 37 km. Turens højeste punkt er ca. 80 m. over havet, og der cykles både på asfalt og grusveje. Turen vil vare ca. 4 - 4½. time.

  En bondegård fra 1827 i Kejlstrup - Møllerup - Gods, Frilandshaven og Kirken i Feldballe, samt Ørnbjerg Mølle er dagens mål. Tag gerne flydende og fast føde med, samt lappegrejer.

  Mødested: Fregatten Jylland i Ebeltoft. Cykelturene koster 40 kr. pr. voksen, eller medlemskab af Turistforeningen for Ebeltoft og Mols.

 • Diese Fahrradtour ist ungefähr 37 Km. Der höchste Punkt der Tour ist ist ungefähr 80 Meter über Dem Meeresspiegel, und wir fahren auf sowohl Asphalt als Schotterstraßen. Die Tour dauert Ungefähr 4 – 4 1/2 Stunden.

  Ein Bauernhof aus 1827 in Kejlstrup – Gut Møllerup – Garten im Freien in Feldballe – Feldballe Kirche
  und Ørnbjerg Mühle sind die Ziele des Tages. Bringen Sie deshalb gern flüssige und feste Nahrung und Flicksachen mit.

  Treffpunkt: Die Fregatte Jütland in Ebeltoft.
  Preis pro erwachsenen Teilnehmer 40,00 Kr.

 • This ride is about 37 km. The highest point is about 80 m above sea level, and we ride on both asphalt and gravel roads. The trip will last about 4 – 4 ½ hours

  A farm from 1827 in Kejlstrup – Møllerup Estate – Open air Garden in Feldballe – Feldballe Church and Ørnbjerg Mill are the destinations of today. You are welcome to bring liquid and solid food and repair kits.

  Meeting point: The Frigate Jutland in Ebeltoft.
  The bike ride costs 40,00 kr. per adult.