Restaurant Mellem Jyder.
Juul´s Bakke 3. 8400 Ebeltoft. Se mere på www.mellemjyder.dk