Nyt fra Turistforeningen

Så gik februar måned, og en lille åbning i Corona situationen ser ud til at blive en realitet, og vi glæder os alle til at se mere liv i vores detailbutikker igen. Foråret er på vej, erantis og vintergækker er udsprunget for længst. Nogle har hørt de første lærker på markerne og vi må nu være hele 25 på vores cykelture rundt i området. 

Jov - jov vi tror på at det lysner. Vi har netop i bestyrelsen været samlet, med henblik på at planlægge årets aktiviteter, som jeg kort skal orientere om her.

Generalforsamlingen som efter vores vedtægter skulle havde været afholdt, senest i februar, må vi desværre fortsat udskyde. Når det bliver muligt at afvikle generalforsamlingen, vil der selvfølgelig komme en indkaldelse. Bestyrelsen har i den forbindelse meddelt mig, at man fortsætter som hidtil, indtil afholdelse af generalforsamlingen kan finde sted.

Kontingentet fortsætter ligeledes uændret, og vil i begyndelsen af marts blive opkrævet. Flere har allerede betalt for året 2021. Tak for det, de vil selvfølgelig ikke blive opkrævet. I den forbindelse har vi med glæde modtaget indmeldelse fra, ikke færre end 24. personer i 2020, og allerede her i 2021 fra 4 personer. En del er tilflyttere, og/eller har købt sommerbolig i området, - spændende.

Af øvrige punkter der blev drøftet, kan nævnes: Eventuelt samarbejde med Business Djursland. Anerkendelsesskiltning på nænsomme restaureringer. Ebellone skal have nyt dress og flyttes på Horisontområdet, Se linket her: http://www.ebeltoftturistforening.dk/448394548  endvidere kan nævnes: Fremstilling af flyers til opsætning i medlemsbutikkerne. Rullende Turistservice. Vejnavneprojekt. Cykel- og vandretursaktiviteter. Solnedgangssang på Horisonten. Ebelfestivalen. Nissejagt. Vi afslutter med årets julekalender. Men - men, lur mig om ikke den initiativrige bestyrelse finder på flere udskejelser, til gavn for både lokale og ikke mindst vores gæster, - turisterne.

Endelig et par tal fra vore medier, som Facebook med et aktuelt besøgstal i uge 7. på 3662 og hjemmesiden med 1792 besøgende. Siden http://www.ebeltoftturistforening.dk/327652063 er set af 6132 personer siden oprettelsen 4. maj 2020.

Sluttelig har vi i turistforeningen et aktivitetsudvalg, og du har nu læst hvad vi arbejder med i Turistforeningen. Var der emner iblandt du kunne tænke dig at være med i, hører jeg meget gerne fra dig.

Med venlig hilsen

Turistforeningen for Ebeltoft og Mols