Beretning 20. februar 2020 på Den Skæve Kro

Da jeg første gang, tirsdag d. 8. februar 2011 fremlagde en beretning om turistforeningens virke. var 23 medlemmer mødt frem på Hotel Ebeltoft Strand. I dag er vi 32 fremmødte, så deltagerantallet ser da ud til at være i en positiv udvikling.

 

En anden positiv udvikling er det personlige medlemstal.

I 2011, registrere Turistforeningen 53 personlige medlemmer og 61 erhversmedlemmer. I dag udgør de personlige medlemmer 83. hvoraf fire er kommet til i år. To af dem er fra Norge og udlejer en sommerbolig på Skødshoved. Det er i øvrigt noget som vi i 2019 har forsøgt at tilbyde på hjemmesiden. De to øvrige er lige tilmeldt som medlemmer sidste torsdag, Jette og Peder som deltager her i aften. Velkommen til jer. - Altså en opadgående tendens

 

Vores andel af erhversmedlemmer er en anden sag!

I 2011 kunne foreningen registrere 61. - I dag kan vi tælle til 57. Altså en lille nedgang. Af de 61 betaler 26 medlemmer, 300 kr. oveni erhvers kontingentet på 400 kr.

Vi ser dog en tendens den anden vej her de sidste par år. I 2019 fik vi 5 erhversmedlemmer og allerede i år har vi fået en enkelt. 

  

Det forløbne år har været et underligt turbulent år for vores forening

For det første udviklede arrangementet på Fregatten Jylland (FJ) sig ikke i den retning vi havde forventet. For det andet gik vores deltagelse på festivalen fuldstændig i fisk, eller ”kage” for os.

Noget positivt har der da været, nemlig Solnedgangssang på Horisonten og foreningens Facebook og hjemmeside. Julekalender på hjemmesiden og Julefoto konkurrencen. 

 

Men jeg vil begynde med noget af det som måske ikke gik så godt.

Vores deltagelse i Ebelfestivalen 2019 gik fuldstændig galt for os! Vi kunne hverken finde brugelige rum eller plads i noget af det vi blev tilbudt, trods en god gennemgang af mulighederne af Erling Elsig, som stod for markedsboderne.

Vi fik tilbudt det nye kulturloft til afvikling af vores efterhånden succesfulde kagekonkurrence, men kunne ikke selv få lov at stå for de våde varer i lokalet, og da vi fik alt for lidt timer, både før, under og efter, til at afvikle arrangementet, sagde vi fra.

Vi kontaktede herefter FJ med henblik på at bruge infoområdet som vores markedsbod og samtidig kunne vi servicere Ebelfestivalens gæster. Vi blev taget rigtig godt imod, - det var vel også en vind vind situation. - Mente vi. - Men vi solgte kun for 2.055 kr. imod forventet 11.000. De der deltog i seancen på FJ ved, at vi måske i ugens løb kun servicerede 20- max 30 personer.

 

Hvad har vi så lært af disse oplevelser?

For det første, hvis vi fortsat skal deltage, skal vi stå, et sted hvor der kommer mange mennesker, ikke et sted gemt væk i en gård eller torv, eller hvor gæsterne kommer alene for at deltage i et specifikt program, i tilfældet på FJ, et børneprogram.

For det andet, skal vi have et rum som foreningen alene kan råde over til afvikling af kagekonkurencen, - hvis man ønsker turistforeningen fremover skal stå for denne.

Som jeg nævnte i indledningen til dette afsnit, er Ebelfestivalen 2019 for os, gået fuldstændig galt og Bestyrelsen har selvfølgelig drøftet flere muligheder om hvordan fremtiden kan være for vores generelle servicering af områdets turister og overvejer et ”rullende Turistbureau”.

Det kunne være, at vi bevægede os rundt i byen, med turist-logo på og servicerede turisterne i perioder med mange besøgende. Men dette afhænger af hvor mange frivillige der har tid og lyst til at deltage.

 

Og nu til historien på FJ.

Vi begyndte ellers godt på FJ, - og på et møde mellem frivillige og bestyrelsen, i april 2019, gav en del medlemmer fortsat tilsagn om at ville deltage i serviceringen af byens turister i infoområdet på FJ.

Efterhånden stod det dog klart for os, at FJ var af den opfattelse, at vi skulle indgå i den i forvejen eksisterende frivilligheds gruppe på FJ.

Turistforeningens mission/aftale på FJ var udelukkende at servicere områdets turister i infoområdet, for til gengæld at få lov at opbevare vores materialer på FJ. 

Da vi således ikke, som turistforening, kunne stå for levering af generel frivillig arbejdskraft til FJ alene, besluttede bestyrelsen at opsige vores aftale.

FJ har dog fået det ud af vores samarbejde, at nogle stykker af Turistforeningens medlemmer har meldt sig som frivillig på FJ. Tillykke til jer med arrangementet.

Vi håber i bestyrelsen, at i fortsat også får tid og har lyst, til at give et nap med, når den gamle Turistforening kalder.

Vi entrerede herefter med Djurslands Flytteforretning der administrerer depotrum og lejede et sådant, således vi kunne opbevare vore materialer her. Et lille rum som Birthe, Egon og undertegnede fik indrettet med reoler.

Birthe er meget glad for det, idet vi, - uafhængig af åbningstider kan komme til materialerne. - Dette arrangement kastede et erhversmedlemsskab fra Djurslands Flytteforretning af sig, svarende til: = 400 + en annonce på hjemmesiden = 300 kr. I alt 700 kr. - forstås. 

 

Og nu til noget som var mere vellykket!

Solnedgangssang på Horisonten har vi nu haft siden 3. juli 2012 og sidste år var ingen undtagelse, og de dage hvor solen skinnede og virkelig gik ned over Mols Bjerge, var det noget af et tilløbsstykke, med deltagelse af over hundrede, ja op mod 200 sangglade mennesker.

Imponerende er der også, at der i regnvejr møder omkring 50 frem for at synge herlige danske sange.

I 2019 konstaterede vi, at kommunens møbler på Horisonten, efterhånden var i så ringe en forfatning at vi næsten ikke kunne byde publikum at tage sæde i dem.

Et af vores lynende intelligente medlemmer kom på den gode ide at spørge Hanne Sloth om lån af stole som blev brugt til Jazz på Torvet. - Tror nok det var Egon. Et par mand blev sendt af sted og kom igen på Horisonten med en trailer fyldt med stole. Stole som gjorde stor lykke og som en del voksne mennesker bedre kunne komme op af igen.

Tak til Hanne for lån af stolene, håber du vil overbringe vores tak til bestyrelsen i Handelsstandsforeningen. - Måske vi også i år kan gentage denne aftale.

Så synes jeg da, vi skal være stolte over at være beriget med en Lars, en Lars, som samtidig er filmfotograf, og som igen var på pletten med sit kamera, på en af de herlige sommeraftener, og fik filmet en perfekt solnedgang og en masse sangglade mennesker.

Jeg håber i alle har set filmen, ellers findes den endnu på vores hjemmeside. Der skal også lyde en stor tak for den hjælp mange af vores medlemmer, - men også ikke medlemmer, - yder ved disse arrangementer.

Vi har i øvrigt allerede fået henvendelse fra Harmonikaklubben, som foreslår at vi begynder med solnedgangsaftnerne allerede tirsdag d. 30. juni, således vi igen i år kan får 5 solnedgangsaftner, til glæde for vores turister og ikke mindst os selv, men det må den kommende bestyrelse drøfte.

 

Hjemme- og Facebook-siderne nyder forsat stor interesse med mange besøgende

Facebook-siden har jo overskredet alle vore forventninger, hvad angår besøgstal, hvilket sikkert skyldes Renés skriverier om både det gamle Ebeltoft, - vores egne og andres aktiviteter. Men det der tæller mest er nok, når han bevæger sig ud i egne oplevelser, så får pennen ikke for lidt. - Men det skaber helt sikkert opmærksomhed.

Aktuelt for sidste uge, lå besøgstallet for Facebook-siden på: 2323.- Sidste års gennemsnit har vi opgjort til 2338. For hjemmesiden er det aktuelle besøgstal tal på 1436. - Sidste års gennemsnit lå på 1471.

Skal jeg lige nævne, at da vi første gang i 2016, begyndte at lave statistik på hjemmesiden var det gennemsnitlige besøgstal på 760 besøgende. Det er i øvrigt lars der ligger alle relevante aktiviteter ind på Hjemmesiden, medens undertegnede tager sig af vores egne aktiviteter.

Begge medier må siges, at udgøre et væsentligt bidrag til markedsføring af Ebeltoft og Mols.

 

December måned blev en rimelig travl måned for Turistforeningen.

Der har altid i vinduerne hos LP-Cykler hængt flotte billeder som viser de herligste steder i vores område. Også i Sparrekassen Kronjylland kan man se en række flotte billeder, taget af Ketty Thomsen.

En samtale med Ketty, om at bruge billederne resulterede i en Julekalender og en gruppe frivillige og dygtige fotografer som Ketty havde samlet omkring sig, brugte en aftens tid på at fremtrylle deres bedste billeder og Ketty fik dem sorteret og udvalgte de der skulle udgøre den flotte julekalender på vores hjemmeside, - der i øvrigt blev set af 300 mennesker.

En julefoto-konkurrence, inspireret af julekalenderens flotte billeder blev herefter sat i søen, hvis formål det var, at vise omverdenen den flotteste juleinstallation, men samtidig et lønligt håb om, at andre ville være med til at jule lidt mere.

Førnævnte fotogruppen gik ihærdigt på jagt i byens gader og stræder, og fandt mange fint pyntede forretningsvinduer og julelys installationer, som blevet offentliggjort på vores Facebook og Hjemmeside. Julefoto-konkurrencen er til dato, set af 1175 personer.

Til stor glæde bakkede mange handlende op om ideen, og nogle delte endda ideen på egne platforme, ligesom de også sponserede flotte gaver til fotograferne. Der var gaver fra: - Den Skæve Kro. - Champagne pony Club, - Wunderwear Ebeltoft - LP-Cykler, - Ziga, - Holmriis, - Ebeltoft Guld og Sølv, - Legekæden, - Hanne Sloth Mode, - Annis Blomsterværksted, og Pust.

Herfra skal der lyde en stor tak til jer for samarbejdet.

Gaverne blev uddelt ved en lille ceremoni på Café Bageriet 16. januar, hvor Turistforeningens filmfotograf i den forbindelse optog en lille film som endnu kan ses på hjemmesiden. filmen er aktuelt set af 114. og på Youtube 90. personer.

Til orientering kastede arrangementet et nyt erhversmedlemsskab af sig, så mon ikke vi vender tilbage i december igen.

 

Og nu til foreningens arrangementer som cykelture, vandreture og Vi Spiser Sammen.  

Deltagelse af turister påcykelturene har ikke været som forventet, men ikke desto mindre er det en væsentlig årsag til en større tilgang af personlige medlemmer. Sidste år var der en tilgang på 10 personer, netop disse medlemmer kommer af cykelturene.

I der cykler med, ved at der ved vendingen på cykelturene bliver nydt en lille Doktor Nielsen, - til alles velbehag. Denne lille guds gave, var sidste år sponsoreret af Føtex. V/Niels Christian Husum, og det er selvfølgelig en glæde at kunne meddele at den nye chef i Føtex, Heine Pedersen fortsætter dette arrangement.

Vandreturene har vi ikke haft så mange af i 2019. Ikke desto mindre ligger der bestillinger på 3 vandreture i 2020, så der en efterspørgsel på særlig by-vandreturen.

Mange har efterspurgt vores spise arrangement i 2019, og vi havde da også kun fire arrangementer sidste år. - I Januar på Cafe Bageriet, med 16 deltagere. - I Februar havde vi generalforsamling på Ebeltoft Danhostel, med 22. deltagere. - I april på Mellem Jyder, 27 deltagere og i september på Rådhuskroen med 11 deltagere. Derudover har vi haft nogle møder med frivillige.

Det var hvad vi stort set har bedrevet i 2019 og må jeg så takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Og tak til alle for opmærksomheden.

 


 

Herunder har du en række billeder fra generalforsamlingen. Lene Nielsen ønskede ikke at modtage genvalg til bestyrelsen. Efter 15 år som Turistforeningens  kasserer ønskede Lene at stoppe. Tusind tak til Lene for det store arbejde du har gjort for Turistforeningen for Ebeltoft og Mols.

Jørgen Laugesen modtog genvalg. 

Genralforsamlingen valgte som ny bestyrelsesmedlem René Vadstup.

Begge suppleanter belv genvagt. Første suppleant Egon Madsen og anden suppleant Geert Kapper.

Til ny revisor valgtes Jørgen Tind og revisorsuppleant Hannne Tind.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig herefter med:

Formand: Jørgen Laugesen

Næstformand: Walter Møller

Kasserer: René Vadstrup

Sekretær Lone Jørgensen

Bestyrelsesmedelm: Birthe Laugesen

Suppleanter: Egon Madsen samt Geert Kapper.

 

32 fremmødet på Generalforsamlingen

Bestyrelsen til 2020

Nyvalgt i Bestyrelsen René Vafstrup

Efter 15 år i bestyrelsen, fratrådte Lene Nielsen