🛸 Droneflyvning over Ebeltoft 🛸

Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vi har i år bestilt en drone, der skal lave termografering af vores ledningsnet. På den måde kan vi se, om der er begyndende lækager, som vi kan nå at stoppe – inden det potentielt set kan gå ud over forsyningssikkerheden.

Termograferingen kommer til at foregå en-to nætter i løbet af de næste 14 dage mellem kl. 23-06.

Et termografikamera kan ikke se gennem vinduer, og selv om den kan registrere mennesker, vil disse ikke være genkendelige.

Du kan læse mere om, hvordan termograferingen foregår på vores hjemmeside.

 👇
https://www.ebeltoftfjernvarme.dk/…/droneflyvning-over-ebe…/

 

 


 

Nyt liv til Rådhuskarréen i Ebeltoft

Nyhed fra https://realdania.dk/

7. november 2019

Unik kulturarv midt i det gamle Ebeltoft bliver nu sikret for fremtiden. Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn står bag projektet i samarbejde med Museum Østjylland og Syddjurs Kommune.

Projektet 'Rådhuskarréen i Ebeltoft' er nu fuldt finansieret og omfatter en større renovering af den bevaringsværdige bygning, der rummer Siamesisk Samling samt den fredede Postlade. Desuden sker der en mindre istandsættelse af Det gamle Rådhus. 

Formand for Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn, Jens Kannegaard siger:

”Det er helt fantastisk. Vi har arbejdet både længe og ihærdigt på at skaffe midler til projektet. Nu er vi i mål med finansieringen af hele projektet, så vi kan sikre, at Ebeltofts vigtigste bygningskarré får en høj standard i fremtiden, samtidig med at vi får moderne, publikumsvenlig formidling i de tre bygninger. Omskabelsen af gårdrummet mellem de tre bygninger til en oase i midtbyen er et spændende element i projektet.” 

Alle tre bygninger vil rumme nye formidlingsaktiviteter. Desuden får gårdrummet nye trapper og belægninger og bliver en ny oase i den gamle midtby.

Museumschef Jørgen Smidt-Jensen fra Museum Østjylland siger:
”Bevillingen betyder, at vi får taget hul på dette vigtige projekt, der sikrer, at museet både får gode bygningsforhold og mulighed for at lave helt ny formidling til glæde for de 40-50.000 gæster, der årligt besøger Det gamle Rådhus og Siamesisk Samling”.

Arkitekt og projektleder Eske Møller fra Realdania siger:

”Rådhuskarréen er et centralt bindeled i Ebeltoft. Et bindeled som kobler den aktive handelsgade, den østlige del af den velbevarede historiske købstad samt havneområdet. Bygningskomplekset er en del af et helt særligt kulturmiljø med stor betydning for mange mennesker, det fortæller en vigtig historie. Den vil vi gerne være med til at fremtidssikre til gavn for både beboere og besøgende.”

Det samlede budget for Rådhuskarré-projektet løber op i godt 13 mio. kr.  A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har tidligere i år bevilliget 4.050.000 kr., og en ny bevilling fra Realdania beløber sig til 4.400.000 kr. I forvejen har Syddjurs kommune bevilget et betydeligt beløb til projektet. Andre bidragsydere er Slots- og Kulturstyrelsen, Museumsfonden for Ebeltoft og Omegn, Ebeltoft Fonden, Nationalpark Mols Bjerge samt Museum Østjylland.

Turistforeningen for Ebeltoft og Mols ønsker stort tillykke med projektet.  

 

 


 

Krone på Skilte

Mange har forespurgt hvad meningen er med de brune skilte med kongekrone på. En venlig sjæl har undersøgt fænomenet og skriver som neden for: 

Hej Jørgen

Angående krone på skiltene, så er det et fælles logo for alle nationalparker i Danmark. Derudover kan hver enkelt nationalpark også have sit eget logo.
Se her :-)   https://danmarksnationalparker.dk/organisation/bibliotek/markedsfoering-og-logo/
  
Hilsen Anne

 

Tusind tak Anne