Til vores medlemmer og øvrige interesserede.

Herunder følger nyhedsbrev 2019 august, i 6. afsnit

Afsnit 1. Lidt om sæsonen 2019

En forrygende feriesæson er gået på hæld og hverdagen indfinder sig igen. En forrygende sæson har det også været for foreningens Solnedgangssang på Horisonten. De 5 aftener bød på henholdsvis blæst den første aften, derefter 3 aftener med sol, og den sidste aften i regnvejr. Godt 900 mennesker deltog de 5 tirsdage, heraf ca. 1/3 turister. Efterhånden mangler der stole at sidde på, men ved henvendelse til Handelstandforeningen om at låne stole der bruges til jazz på torvet, var svaret uden tøven, ja. De 50 stole vi lånte et par gange blev da også hurtigt besat. Stor tak til Handelsstandsforeningen. Måske vi vender tilbage næste år. Du kan se en lille film fra Horisonten her: http://www.ebeltoftturistforening.dk/47198314

Sydens sol har i mange år været et hit, og mange europæere rejste sydpå om sommeren for at slippe for regn og kulde. Men nu rejser flere den modsatte vej, læser og hører vi i pressen og rigtig mange turister, inklusive de danske peger på, at det er for at undgå hedebølger på 40 grader, samt tørke i deres sommerferie. Måske skulle man i destinationsregi ansætte Jesper Teglgård, eller hvad med Lone Sejer, begge kan måske bedre forudsige hvornår turisterne kommer.

Godt siger vi, at så megen plads ved Slagterigrunden, Festpladsen og på arealet foran Fregatten Jylland var, og endnu er til rådighed til parkering. Men hvad vil man stille op fremover, når vi nu oplever, - i takt med, at vejret i Danmark bliver varmere og varmere, - må forvente en endnu større tilstrømning af turister.

Et input til overvejelse: Skulle vi ikke se at komme af med de stakkels forfulgte parkeringsvagter. I en ihærdige søgen efter en parkeringssynder ved Fregattens parkeringstrængsler, lykkedes sku´ en ihærdig parkeringsvagt, at finde et par syndere heriblandt undertegnede. Er det virkelig nødvendigt med disse stakkels parkeringsvagter?

Afsnit 2. Opdateret hjemmeside:

D. 25. juli 2019 roser vores leverandør, i en mail til undertegnede, vores brug af skabelonen til foreningens hjemmeside, men opfordrer os samtidigt til at opgradere skabelonen til en mere moderne, mere overskuelig og mere tilgængelig side. Dette skete så d. 28. juli 2019. Vi håber også du synes om det nye look, og vil meget gerne have din mening så skriv endelig til undertegnede.  

I den nye udgave, har vi desværre ikke de små bøger som Lodvigs Billedbog og Stenæblerne med, men som du kan se, har vi nu en side som vi kalder ”Lodvigs Billedvæg” hvor alle billederne af vores sponsorer kører kontinuerligt. Vi vil selvfølgelig arbejde på at vi også får en væg med Stenæblerne. Se Lodvigs Billedvæg her: http://www.ebeltoftturistforening.dk/47198315

Måske du har lagt mærke til, at vi har en langt større aktivitetsflade end tidligere under fanen Aktiviteter, Som du finder her: http://www.ebeltoftturistforening.dk/47198311

Vi vil meget gerne være med til, også at synliggøre vore medlemmernes arrangementer, så giv os lige et praj,

Hjemmesiden bliver set af et ikke ubetydeligt antal mennesker. I år til dato 44.437, hvilket giver et besøgstal på hele 1645 pr. uge.

Afsnit 3. Facebook-siden

René Vadstrup, redaktør på foreningens meget populære Facebook-side har sendt denne opgørelse:

De seneste 2 måneder har vores Facebook-side nået 2650 pr. uge. Fordelt på film af Lars Berg som. - 1. En sommerdag i Ebeltoft: 6217. - 2. Dannebrog faldt ned fra Himlen: 5629. - 3. Mountainbike VM: 1166. og 4. filmen om Solnedgangsaften: 797. De små herlige film kan du se her: http://www.ebeltoftturistforening.dk/327652063

Uden de her nævnte film ligger Facebook-siden på 1800 pr. uge, som nok er det mest realistiske tal, da vi jo ikke har film med hver måned. Generelt har alle opslag et besøgstal på mindst 100 med et gennemsnit på 205. René lægger ca. 7 gange om ugen et opslag på siden! Et par højdespringere er Solnedgangsklummen, som også kom i Ebeltoft Folketidende, blev læst af 1474. Historien om Ovartaci 1370.

Afsnit 4. Frivillige Serviceguider på Fregatten Jylland.

I år har 13 personer stillet sig til rådighed, for på bedste og fornemmeste vis, at råde og vejlede områdets Turister. både de Danske. Tyske, Engelske, svenske, Norske, Hollandske, Italienere, Franske, og sågar enkelte Kinesere. En enkelt polak undrede sig over at der ikke var publikationer på Polsk. Ja, der er blevet rusket godt op i sprogkundskaberne.

I år har Turistforeningen givet 240 timer til dette formål, hvilket vi i bestyrelsen synes er ret flot. Vi er dog også blevet hvisket i øret, at det da hvis ikke er en opgave for Turistforeningen. Jeg skal derfor forsøge at genopfriske vores arrangement på Fregatten.

Da vi fortsat mener, at vi ikke kan være bekendt at efterlade turisterne, til en computerskærm, og da slet ikke i en turistby som Ebeltoft, yder Turistforeningens frivillige denne service, vel at mærke i spidsbelastninger. Det er dermed Turistforeningens medlemmer (frivillige) der har stillet sig til rådighed i infoområdet med det formål at servicere områdets turister. Dette også med baggrund i, at vi på FJ har fået opbevaringsplads til foreningens publikationer stillet til rådighed. Alle Turistforeningens frivillige har givet udtryk for at opgaven er både sjov, udfordrende og med mange oplevelser, med glade turister der går fra infoområdet, med mange forslag til oplevelser i området givet af rigtige lokalkendte mennesker.

Det er derfor foreningens håb, at vi ikke er til gene for hverken Kommunen eller Destinationen og for den sags skyld Fregatten Jyllands bestyrelse, og at alle forstår betydningen af dette arbejde og værdsætter det, også selvom det ikke har direkte noget med FJ frivilligheds arbejde at gøre.

Denne menneskelige turistservice bude havde foregået i Kommuneregi, men da det ikke kan lade sig gøre påtager vi os gerne denne opgave, selvfølgelig med den viden at de ansatte på FJ, og dermed FJ bliver aflastet i de perioder hvor vi servicerer i infoområdet.

Afsnit 5. Ebelfestivalen 2019

Næste store opgave bliver Ebelfestivalen som er under udarbejdelse, og da man har besluttet, at denne store begivenhed ikke mere skal finde sted på ”den gamle festplads” men spredes rund i byen, og omkring Maltfabrikken, bliver det spændende at se om den samhørighed der tidligere var på festpladsen går fløjten. Men Turistforeningen deltager selvfølgelig ufortrøden med infostand, kagekonkurrence, æble by-vandretur samt den traditionsrige æblecykeltur.

Afsnit 6. Nye cykeldestinationer

Ebeltoft Cykelguider udvikler hele tiden på Cykelturene. Også de eksisterende. I år er to nye destinationer kommet til ”Bla. Rugård gods”. Der indbefatter, Fuglslev og Hyllested Kirke samt Rugård gods. der måske er fra 1100-talet og er med sin lange og dramatiske historie er blandt de mest interessante herregårde på Djursland, bla. fordi ejeren af Rugård Jørgen Arenfeldt i 1600-tallet, afholdt hekseforfølgelse.

Denne tur køres tirsdag som du kan se her: http://www.ebeltoftturistforening.dk/47198305

Den anden nye cykeltur i år bliver til ”Grobund ved færgehavnen” Vi skal på denne cykeltur besøge det spændende projekt Grobund ved Ebeltoft Færgehavn. Grobund har som formål at opbygge et bæredygtigt lokalsamfund. Visionen for initiativet Grobund er, at beboerne lever gældfrit, affaldsfrit og primært ernærer sig ved egen lokal virksomhed og tilbyder inspiration til en fremtidsrettet og bæredygtig livsstil. Projektet her er bestemt et besøg værd.

Med venlig hilsen Turistforeningen v/Jørgen Laugesen