Vandreturen er endnu ikke planlagt

Keramiktavle udført af skolebørn

Indgang til Rådhuskroen gård

Mindesten over Tosse Christian

Postladen

 • På vandreturen skal vi se og høre om byens stenæbler. Vi skal høre om byens originale ”Æbeltoft-æbletræ”, - gennem flere ”Æpplatoftæ”. Undervejs støder vi på æbletofter med Karen Blixens Æbletræ og kronprins Frederiks Taffelæbletræ.

  S.B. Lundbergs gamle Maltfabrik er under genopbygning, - det bliver spændende, og det arbejde må vi følge, ligesom vi tager en tur gennem en af de store gamle købmandsgårde i den nordlige ende af Ebeltoft.

  En fortælling om Lodvig i Adelgade er med. Turen fortsætter til byens torv og det gamle Rådhus. Vi skal på Kirkegården for at høre om Tosse Christian, og derved er vi i den sydlige ende af Ebeltoft.

  Vores vandretur går videre gennem havneområdet, her skal vi se på Ålekvasen Rigmor i den gamle fiskerihavn, forbi Glasmuseet og endelig tilbage tilFregatten Jylland.

  Vandreturen er ca. 5 km. lang og det koster 40. kr. pr. voksen deltager, - eller medlem af Turistforeningen.

  Mødested: S:A. Jensensvej 3. 8400 Ebeltoft (ved is huset).

 • Auf dieser Wanderung werden wir von den Stein-Äpfeln der Stadt sehen und hören.
  Wir werden von dem originalen ”Æbeltoft-æbletræ” (Apfelbaum)hören, - durch mehrere
  ”Æpplatoftæ ” (kleine Apfel-Bepflanzungen). Unterwegs treffen wir Apfel-Bepflanzungen mit dem Apfelbaum der Autorin Karen Blixen und mit dem Taffel-Apfelbaum des Kronprinzen Frederiks.
  Der alte Malzfabrik von S. B. Lundberg ist unter Wiederaufbau - das wird spannend, und diese
  Arbeit müssen wir folgen, sowie wir einen Spaziergang durch einen der großen alten Kaufmannshöfen
  im nördlichen Teil von Ebeltoft machen.
  Eine Geschichte vom ”Lodvig“in der Adelstraße ist mit dabei.
  Die Wanderung setz nach dem Makt der Stadt und dem alten Rathaus fort.
  Wir werden auf dem Kirchhof von dem ”Tosse Christian” hören, und damit sind wir im südlichen Teil
  von Ebeltoft.
  Unsere Wanderung geht durch das Hafengebiet weiter. Hier werden wir im Fischereihafen den Fischkutter ”Ålekvasen Rigmor” sehen, am Glasmuseum entlang und wieder zur Fregatte Jütland.

  Die Wanderung ist ungefähr 5 km lang, und es kostet 40,00 Kronen pro erwachsenen Teilnehmer
  - Oder Mitgliedschaft des Touristen-Vereins.

  Treffpunkt: S. A. Jensensvej 3, 8400 Ebeltoft (bei der Eisdiele).

  Wir sehen uns im Nationalpark!

 • On this walk we are going to see and hear about the stone apples of the town. We will hear about
  the town’s original ”Æbeltoft-æbletræ”, through several ”Æpplatoftæ” (small apple groves). On our way we will run into apple groves with the apple tree of the author Karen Blixen and the royal apple tree
  of crown prince Frederik.
  S. B. Lundberg’s old malt factory is beeing rebuild, - this will be exciting, and this work we must follow,
  as well as we take a walk through one of the big, old merchant’s houses in the northern part of Ebeltoft.
  A tale about Lodvig in Adelgade is included. The walk continues to the town’s square and the old town hall.
  In the cemetery we are going to hear about ”Tosse Christian”, and thus we are in the southern part of Ebeltoft.
  Our walk passes through the harbour area, where we will see the eel fishing boat Ålekvasen Rigmor in the old fishing port, past the Glass Museum to the Frigate Jutland again.
  The walk is approximately 5 km long, and it costs 40,00 Danish kroner per adult person – or membership of the tourist-society.

  Meeting point: S. A. Jensensvej 3, 8400 Ebeltoft (at the ice cream shop).

  See you in the National Park!