Vandreturen er endnu ikke planlagt.

Vandretur i Tolløkkeskoven og på Ahl

Tolløkkeskoven er Ebeltoft eneste bevarede over hundre år gamle skov hvor vi finder gamle krogede træer, men også slanke høje bøgetræer, ligesom eg og asketræer er udbredt. Flere steder findes gamle kulturspor, som nedsunkne diger. Tager du med en forårs/sommerdag finder vi i skovbunden et tæppe af hvid anemone, skovsyre, viol, og skovmærker og mange flere og måske hører vi spætten.

Tidligere var der en meget velbesøgt skovpavillon med beværtning og dans. I en lysning i skoven finder vi ”Kvindeegen” og en mindesten, begge dele etableret i forbindelse med indførelse at stemmeretten for kvinder i 1915. Ved du foresten hvorfor mindestenen kun er halv?

I Tolløkkeskoven skal vi også se hvor hr. og fru Skovmus bor. skovtrolden Søren, og gamle Rufus, ligesom vi skal se naturens egne kunstværker og de gamle kærlighedserklæringer på bøgetræerne.

Tolløkkeskoven har Syddjurs Kommune i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge, netop besluttet at udlægge til urørt naturskov.

Vores tur fortsætter til Ebeltoft Vig og langs Naturreservatet ved Ahl og Aarhus kolonien. Aahus kolonien blev bygget vinteren 1934 - 35 på initiativ af Aarhus Lærerforeningen. I dag drives kolonien af Ahlfonden der hvert år udsender fem hold af ca. 48 elever fra 3 - 6 klasse på ferieophold. 

Vi fortsætter vores tur til en af Ahl’s frilagte højmoser, hvorefter vi begiver os videre gennem Ahl-skoven til "Nissehøjen" på vestsiden af Ahl hvor vi har et flot kik til Mols bjerge. Vi tager den multifunktionelle sti tilbage til Tolløkke. undervejs oplever vi mange fugle og ikke mindst de Islandske heste, ligesom vi har et flot indkik til Ebeltoft.

Trods det at vi vandre i Nationalpark Mols Bjerge er vandreturen uden en eneste bakke, men er på ca. 7. km.